Select Page

Ber om en uttalelse fra statsminister Jonas G Støre angående Julian Assanges utlevering fra Storbritannia til USA


  • Kenneth R Lyngaas
  • Gyldenløvesgt. 42
  • 0260 Oslo

Oslo 21. Oktober 2021

Norske Regjeringen ved statsminister Jonas Støre

Åpent brev til den norske regjeringen angående Julian Assanges sak, ønske om en offentlig uttalelse fra Regjeringen ved statsminister

April 2019 avsluttet Ecuador Assanges diplomatiske asyl i strid med flyktningkonvensjonen i Genève og inviterte britisk politi til ambassaden. Assange ble omgående arrestert på forespørsel fra USA. Han hadde på daværende tidspunkt sonet mer enn 50 uker i fengsel for kausjonsbrudd, og dommen i september 2019, ikke løslatt. Julian Assange fortsetter å bli varetektsfengslet på HMP Belmarsh, nå utelukkende på oppdrag fra USA. Norge som er en nær alliert med USA har valgt å forholde seg tause, ett dårlig tegn på vennskap det vi anser som åpne demokratier. Venner skal kritisere hverandre og det skal være lov å si sin mening. Vi er vertskap for verdens mest prestisjefylte fredspris Nobel Peace Prize, ett av de viktigste prinsippene for fred er å fortelle sannheten for de som ikke har stemme og beskytte mennesker i fare, Julian Assange har fått en unik tillit, han holder de prinsipper som journalisme er bygget på, nettopp å beskytte kildene. Julian er journalisme.

Friheten og pressens rolle

Julian Assange har allerede status som frihets forkjemper på lik linje med Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, John F Kennedy og Thomas Kennedy, og vokser i takt med den urett han påføres, den strategien med taushet virker mot sin hensikt. Julian Assange blir sterkere for hver dag regjeringer og media blir bedt om å holde kjeft. Dere selv har skapt ett ikon på frihet og urettferdighet. Norge i sin tid anerkjente ikke Gandhi som var nominert til fredsprisen tre ganger, det var en politisk beslutning, og til nå den største feilen i fredsprisens historie, at Julian ikke får den blir ennå større.

Frihets forkjempere har to ting felles; kan ikke tie om urett. Sitter fengslet, statlig makt misbruk av ikke-voldelige aksjoner og sivil ulydighet. Og formidler sannheten, uretten, overgrepene, krigsforbrytelsene, korrupsjoner, tortur og overvåkning. Og de slåss ikke for sin egen sak, men for andres urett. Og gir mennesker mulighet til å oppleve frihet og verdighet. Friheten kommer ikke gratis, den vinnes ved kamp og forsvares for å beholde.

Norges rolle som freds bevarer

Det er flaut at Norge å ikke innse viktigheten av Julian Assanges undersøkende journalisme og redaktør i Wikileaks som faktisk er viktigere enn aviser som New York Times eller Washington Post, for eksempel avsløringer av krigsforbrytelser. Hvordan kan Norge stilltiende godta slikt? Om så er vi også medansvarlige. Det stemmer dårlig med vårt omdømme og Nobels fredspris som er i ferd med å miste troverdighet.

Dialog med  Christine Assange

Har dialog med Julian Assanges mor, Christine som er en prisbelønnet journalist. Marianne henvendte seg til meg for ett år siden, hun håpet på at Norge ville komme med en uttalelse omkring fengslingen av Julian. Det takket jeg ja til, skrev på vegne av Christine til daværende medlemmer i regjeringen om å ta kontakt med henne som kjenner Julians sak. Ingen i regjeringen Erna Solberg svarte på henvendelsen. Det vitner om en ensidig vinkling av saken.

Før lockdown i UK og Norge på grunn av koronaviruspandemien, har Assange blitt hold i streng isolasjon, mer enn 22 timer om dagen i cellen. Det er en uakseptabel human etisk handling og i strid med FNs holdning til isolasjon. I 1949 ble Verdenserklæringen om menneskerettigheter (UDHR) vedtatt av FNs generalforsamling. Selv om erklæringen ikke er bindende, har de grunnleggende menneskerettighetene som er beskrevet i den tjent som grunnlaget for vanlig praktikant.

FNs spesialrapportør for tortur besøkte Belmarsh mai 2019

Under inneslutningstiltak har tiltakene blitt strengere, Assange har ikke sett sine egne barn på flere måneder. Fått meget begrenset tilgang til sine advokater og dokumenter, noe som alvorlig hindrer hans evne til å delta i sitt eget juridiske forsvar. Nilz Melzer FNs spesialrapportør for tortur, ledsaget av leger var mai 2019 på besøk i fengselet HMP Belmarsh. Nils Melzer uttalte at Assange hadde utholdt psykisk uforsvarlig press og konkluderte med at det var uansvarlig å fortsette det psykiske presset av Assange frem til høring i september.

Koronaviruset har allerede drept minst én innsatt ved HMP Belmarsh og fortsetter å spre seg gjennom fengsler. Det setter helsen og velvære til Assange, som lider av en kronisk lungesykdom som gjør at han spesielt sårbar for Covid-19, og i tillegg skaper redsel. Den fortsatte forfølgelsen av Assange bidrar til en forverring av pressefriheten i alle land, inkludert spesielt USA og Storbritannia, men også alle de andre lands stilltiende opptreden ødelegger oppfatningen av våre demokratiske verdier og image.

Reportere uten grenser om dommen mot Assange

Reportere uten grenser siterte følgende om dommen; En skandaløs dom, journalisten Assange har sittet 50 uker i fengsel for å ha brutt kausjon. Innenriksdepartementets beslutning om å gi grønt lys for den amerikanske utleveringsforespørselen og Assanges fortsatte fengsling i Storbritannia. Saken en vesentlig faktor for fallet i pressefrihetsindeksen 2020, rangert til 35 av 180 land.

Jeg på vegne av Julian Assanges familie, venner og alle frihets forkjempere i Norge og verden ellers oppfordrer den norske regjeringen til en offentlig uttalelse om Julians sak og be den britiske regjeringen om løslatelse uten ytterligere forsinkelser, samt blokkere utleveringen til USA – et tiltak som redder Assanges liv og bevarer pressefriheten som Norge har forpliktet seg til å bekjempe globalt. Den som tier er medskyld i handlinger Norge tar avstand til som krigsforbrytelser, det norske folk har rett til å vite sannheten. Tre ting holdes sjelden skjult lenge, sola, månen og sannheten.


Med vennlig hilsen,

Kenneth R Lyngaas


Relevante poster


%d bloggers like this: